รู้จักดีเซม

          ก่อตั้งในปี 2551 โดยกลุ่มวิศวกรผู้สนใจงานวิจัยและพัฒนาที่มีความฝันจะทำธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีนำหน้าการตลาด ตัวบริษัทใหม่ แต่บุคลากรของบริษัทแต่ละคนมีประสบการณ์อันยาวนานในกระบวนการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ผลักดันการใช้งานและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ PC ที่ทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว (Microcontroller) ในงานกลางแจ้ง เช่นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางที่รองรับปริมาณรถกว่า 200,000 คันต่อวัน ระบบควบคุมอาคารจอดรถด้วยบัตรอัจฉริยะไร้สัมผัสหรือ Contactless Smartcard ที่ติดตั้งใช้งานในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มามากกว่า 12 ปี