เนื้อหา

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง : 1.Technician
ลักษณะงาน : ติดตั้ง เดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณ ท่อร้อยสาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสายที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสนใจในด้านงานอิเล็กทรอนิกส์
3. เพศชาย
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และสามารถขับรถได้
5. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว กรุงเทพฯ


 

ตำแหน่ง : 2.Technician
ลักษณะงาน : ออกแบบ ผลิต แก้ไขปัญหาและซ่อมแซมวงจรอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสายที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสนใจในด้านงานอิเล็กทรอนิกส์
3. เพศชาย
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และสามารถขับรถได้
5. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว กรุงเทพฯ


DECEM TECHNOLOGY CO.,LTD.
327/1 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


ติดต่อคุณอัจฉรา (คุณอั้ม)
TEL : (+66) 2 512 4812    FAX: (+66) 2 983 7354   
E-MAIL : atchara.umm@gmail.com
Website : www.decem.co.th