Intellgent Queuing System - Bank

(ยกเลิกการผลิต)  คลิกเพิ่มดูสินค้าเวอร์ชั่นใหม่

          Queue Kiosk ที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวย ความสะดวกให้กับระบบงานที่ต้องมีการเข้าคิว เช่น ธนาคาร หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ช่วยให้งานบริการเป็นระบบมีขั้นตอนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทัน สมัย ยืดหยุ่น และสามารถลดต้นทุนให้กับหน่วยงาน ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่เสมอภาคกันตามลำดับก่อนหลัง และยังสามารถจัดเก็บข้อมูลและรายการการให้บริการ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์สำหรับนำมาปรับปรุงการให้บริการได้

kios

คุณลักษณะ (Features) :

 • จอ Touch Screen ขนาด 9.7 และ/หรือ 17 นิ้ว (Diagonal) ตามต้องการ พร้อมความละเอียด (Resolution) ขนาด 1024 * 768 พิกเซล
 • กล้องด้านหน้า: VGA
 • Quality Still Camera และเครื่องอ่านบาร์โค้ด
 • เครื่องพิมพ์แบบ Thermal ที่สามารถรองรับการใส่ม้วนกระดาษ (Paper Size Roll) ได้สูงสุด 16 ซ.ม.
 • มีหน่วยประมวลผลที่รองรับโปรแกรมระบบคิวและอุปกรณ์ที่ใช้ใน Kiosk ได้โดยมี Network Interface ความเร็ว 10/100 Mbps แบบ RJ-45 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Port
 • มีระบบสำรองไฟและควบคุมการเปิดปิด


อุปกรณ์เสริม (Options) :

 • สามารถติดตั้งเครื่องอ่าน Smart Card (ID)
 • สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นได้ เช่น จอดรถ


จุดเด่นระบบบัตรคิวของบจก.ดีเซม เทคโนโลยี  :

 • ใช้งานง่าย พร้อมให้คำปรึกษาและจัดอุปกรณ์ให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของท่าน เช่น ใส่ข้อความ สัญลักษณ์ จำนวนที่รอ ระยะเวลารอ ฯลฯ     
 • สามารถสร้างรายงานเป็นเอกสาร ตารางและกราฟ
 • ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ณ เวลาจริงได้